Vybraní klienti
KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Poslanie

Spoločnosť HGM-Žilina patrí do špičkového profesionálneho tímu „lekárov“ životného prostredia, ktorej poslaním je úspešne riešiť nielen príznaky, ale aj príčiny civilizačných chorôb prírody od akútnych havarijných stavov až po dlhodobé stresové zaťaženia v podobe environmentálnych záťaží.


obrazok

Vízia vlastníkov

"Aby voda ostala vodou"


Hodnoty

Úspech spoločnosti HGM – Žilina v neposlednom rade determinujú hodnoty, ktorými táto spoločnosť každodenne žije. Nižšie uvedené kľúčové hodnoty tvoriace základ filozofie podniku predstavujú súbor princípov, ktoré sa postupne vyvinuli od jeho založenia. Tieto hodnoty vyjadrujú nie len povahu, ale aj každodenné praktiky podnikania spoločnosti a zdôrazňujú vzťahy k zákazníkom, dodávateľom a partnerom.


Základné hodnoty spoločnosti sú:
  • spokojnosť zákazníka – kľúčom k dlhodobému úspechu spoločnosti je poznanie potrieb zákazníka, prispôsobenie sa jeho požiadavkám a rýchle reagovanie na ich zmeny. Len tak dokáže zabezpečiť jeho spokojnosť a budovať nadštandardné vzťahy, založené na úcte, dôvere a vzájomnej spolupráci,
  • etika – vedenie, manažment aj zamestnanci spoločnosti vždy konajú čestne, k zákazníkovi sa správajú s úctou, eticky a správne,
  • profesionálny rast zamestnancov – len neustále zdokonaľovanie, motivovanie a rast zamestnancov dokáže zabezpečiť ich spokojnosť a adekvátne pracovné výsledky, ktoré sa premietnu k zákazníkovi, jeho spokojnosti a lojálnosti,
  • ochrana a záchrana ŽP – vedenie aj zamestnanci spoločnosti sa k prírode správajú s úctou, usilujú o jej záchranu a ich poslaním je zvyšovanie povedomia o alarmujúcom stave životného prostredia a nevyhnutnosti zmeny prístupu k nemu,
  • spolupráca s partnermi – pomáhanie partnerom pri ich podnikaní, úspechoch a raste je pre spoločnosť samozrejmosťou a táto spolupráca je obojstranná,
  • vysoká kvalita poskytovaných služieb – jednu z najväčších predností podniku predstavuje vysoká kvalita poskytovaných služieb, ktorej dôkazom sú stovky spokojných zákazníkov v tuzemsku aj v zahraničí.