Riešenie problematiky environmentálnych záťaží

Člen riešiteľského kolektívu na zákazke „Systematická identifikácia environmentálnych záťaží“ – okresy Žilina, Považská Bystrica, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Bytča, Ilava, Trenčín SAŽP Banská Bystrica

Geologický prieskum životného prostredia

Prieskum ekologickej záťaže pre závod INA Kysuce v Kysuckom Novom Meste PROJEKT-KONZULT Ostrava
Orientačný prieskum ekologickej záťaže – Hala M-1 Slovpump Trade Závadka nad Hronom
Hydrogeologický prieskum pre vypúšťanie odpadových vôd z areálu RD Leopoldov do podzemných vôd Železničná spoločnosť Bratislava
Hydrogeologický prieskum v železničnej stanici Bánovce nad Bebravou – zistenie rozsahu a miery znečistenia následkom ekologickej havárie Železničná spoločnosť Bratislava
Znalecký posudok pre stanovenie rozsahu a miery kontaminácie zemín a podzemných vôd za oplotením objektu ČOV v Nitre, časť Horné Krškany OR PZ v Nitre
Hydrogeologický prieskum – následkom požiaru príručného skladu horľavín v areáli DYNA Alekšince DYNA Alekšince
Prieskum ekologickej záťaže v areáli ATOLO Košice Loacker Recycling Bratislava
Geologický prieskum životného prostredia pre zákazku Realizácia sanačných opatrení starých environmentálnych záťaží – SPP Komárno SPP Bratislava
Doplnkový prieskum životného prostredia pre areál rušňového depa v Nových Zámkoch Železničná spoločnosť Cargo
Geologický prieskum životného prostredia pre ČS PHM Slovnaft – Trebišov, Krčava, Strážske, Rajecké Teplice Slovnaft Bratislava
Prieskum ekologickej záťaže pre areál Žilina – autobusové nástupište SAD Žilina
Prieskum geologických činiteľov životného prostredia v oblasti stáčacej stanice mazutu na lokalite Matador Púchov Matador Púchov
Geologický prieskum životného prostredia pre Ferostav Vrútky Ferostav Nové Zámky
Geologický prieskum životného prostredia pre areál Merkury Market – Košická ul, Žilina PROMA Žilina
Geologický prieskum životného prostredia v oblasti ČS PHM Slovnaft Kežmarok – Nižná brána Slovnaft Bratislava
Geologický prieskum životného prostredia na ČS PHM Slovnaft Košice – Sečovská cesta Slovnaft Bratislava
Podrobný geologický prieskum životného prostredia v oblasti naftového hospodárstva v SP Poprad Železničná spoločnosť Slovensko
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia v oblasti naftového hospodárstva v SP Poprad Železničná spoločnosť Slovensko
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia v okolí vrtu HP-3 v oblasti naftového hospodárstva v SP Poprad EBA Bratislava
Geologický prieskum životného prostredia v mieste plánovanej výstavby objekt A, B a C v areáli Continental Matador Rubber Púchov Continental Matador Rubber Púchov

Analýza rizika znečisteného územia

Riziková analýza pre Slovnaft Benzinol Ružomberok Slovnaft Benzinol Bratislava
Riziková analýza pre RD Nové Zámky ŽSR GR Bratislava
Riziková analýza pre RD Maťovce ŽSR GR Bratislava
Riziková analýza pre OFZ Istebné OFZ Trading Istebné
Riziková analýza – Vodný režim v oblasti odpadového hospodárstva pre US STEEL Košice US STEEL Košice
Riziková analýza – Realizácia geologických, sanačných a monitorovacích prác na územiach poškodených činnosťou Sovietskej armády – Lešť, Nemšová, Voderady SAŽP Banská Bystrica
Riziková analýza – RD Prievidza Železničná spoločnosť Bratislava
Riziková analýza – Slovnaft terminál Horný Hričov, terminál Kľačany a závod Produktovod Benatech prevádzka Pozdišovce, prevádzka Ružomberok Slovnaft Bratislava
Riziková analýza pre zákazku Realizácia sanačných opatrení starých environmentálnych záťaží – SPP Komárno SPP Bratislava
Riziková analýza pre oblasť výrobnej haly METALSINT Dolný Kubín VURAL Žilina
Riziková analýza pre areál rušňového depa v Nových Zámkoch Železničná spoločnosť Cargo
Rizikové analýzy pre ČS PHM Slovnaft – Turčianske Teplice, Bidovce, Fričovce, Kráľovský Chlmec, Medzev Slovnaft Bratislava
Riziková analýza pre areál Žilina – autobusové nástupište SAD Žilina
Riziková analýza pre oblasť areálu Matador Púchov Matador Púchov
Riziková analýza pre areál Merkury Market – Košická ul., Žilina PROMA Žilina
Riziková analýza pre oblasť naftového hospodárstva v SP Poprad Železničná spoločnosť Slovensko

Sanácia geologického prostredia alebo environmentálnej záťaže

Prevádzka definitívnej hydraulickej ochrany podzemných vôd na lokalite Slovnaft terminál Horný Hričov Slovnaft Bratislava
Sanácia znečistenia podzemných vôd ropnými látkami pri podzemnej nádrži v KLF-ZVL v Kysuckom Novom Meste KLF-ZVL Kysucké Nové Mesto
Bratislava – Račianska ul., predajňa LIDL, asanácia areálu EFTE-Servis
Sanácia znečistenia zemín a podzemných vôd následkom ekologickej havárie v železničnej stanici Bánovce nad Bebravou Železničná spoločnosť Bratislava
Práce spojené s odstránením environmentálnej záťaže – nádrž na petropal, sklad chlórovaných uhľovodíkov NN Slovakia Kysucké Nové Mesto
Realizácia sanačných opatrení starých environmentálnych záťaží – SPP Komárno SPP Bratislava
ČS PHM Slovnaft – východné Slovensko – geologický dozor pri likvidácii čerpacích staníc Slovnaft Bratislava
Sanácia hydrogeologického prostredia na zlikvidovanej ČS PHM Slovnaft - Fričovce Slovnaft Bratislava
Sanácia zemín a podzemných vôd v areáli Matador Púchov Matador Púchov
Sanácia zemín a podzemných vôd v oblasti naftového hospodárstva v SP Poprad EBA Bratislava
Sanácia zemín a podzemných vôd v mieste plánovanej výstavby, objekt A, B a C v areáli Continental Matador Rubber Continental Matador Rubber Púchov

Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia

Monitoring zložiek životného prostredia, diaľnica D61 Horná Streda – Chocholná, diaľnica D1 Behárovce - Fričovce SSC Bratislava
Pravidelné sledovanie kvality odpadových a podzemných vôd z čerpacích staníc v Trenčianskom a Nitrianskom kraji Slovnaft Bratislava
Monitorovanie podzemných a povrchových vôd pre závod INA Kysuce INA Kysuce
Tunel Branisko – monitoring zložiek životného prostredia SSC Bratislava
Pravidelné sledovanie kvality odpadových a podzemných vôd z čerpacích staníc v Žilinskom a Banskobystrickom kraji Slovnaft Bratislava
Monitorovanie podzemných vôd pre Slovnaft prevádzka Pozdišovce Slovnaft Bratislava
Monitoring podzemných vôd pre zlikvidované ČS PHM Slovnaft – Rajecké Teplice, Považská Bystrica, Turčianske Teplice, Poprad, Medzev Slovnaft Bratislava
Monitoring podzemných a povrchových vôd na úsekoch výstavby diaľnice D1 – Vrtižer – Hričovské Podhradie a Važec - Mengusovce NDS Bratislava
Monitoring vplyvov stavby diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka – Višňové a diaľničného privádzača Lietavská Lúčka na životné prostredie NDS Bratislava
Meranie a vyhodnotenie tvorby skládkových plynov na skládkach TKO Široká, Hnúšťa, Horné Pršany, Richňana - Podlužany TS Dolný Kubín, Envigeo, MÚ Levice

Environmentálny audit

Environmentálny audit pre ČS PHM Slovnaft – Tatranská Štrba Slovnaft Bratislava
Vyhodnotenie environmentálnych aktivít z hľadiska platnej legislatívy pre CENON Strážske CENON Strážske

Vyhľadávanie a vybudovanie zdrojov pitnej alebo úžitkovej vody

Mäsovýroba M&M, Bytča – Hliník – zabezpečenie zdroja pitnej vody a návrh ochranných pásiem M&M Trade Považská Bystrica
Návrh ochranných pásiem vodárenských zdrojov – prameňov pre možnosť zásobovania rekreačnej oblasti Kubínska hoľa pitnou vodou STC Kubínska hoľa Dolný Kubín
Zabezpečenie zdroja pitnej vody pre Poľno Vtáčnik Lehota pod Vtáčnikom Poľno Vtáčnik Lehota pod Vtáčnikom
PVE Čierny Váh – zabezpečenie zdroja vody pre pitné a požiarne účely Vodné elektrárne Trenčín
Tvrdošínska mliekáreň – zabezpečenie vodárenského zdroja HGT Tvrdošínska mliekáreň
Zabezpečenie zdroja pitnej vody v rámci agroturistického centra Látkovce GR Bratislava
Zabezpečenie zdroja pitnej vody pre 16 b.j. v obci Brvnište Obec Brvnište
Zabezpečenie zdroja pitnej vody pre SOUŽ Trenčín Slovnaft Bratislava

Hydrodynamické skúšky

Vyhodnotenie hydrodynamickej skúšky a kvality podzemnej vody pre hotel Diplomat Rajecké Teplice LURE GROUP Žilina
Vyhodnotenie hydrodynamickej skúšky pre NsP Považská bystrica NsP Považská Bystrica
Vyhodnotenie hydrodynamickej skúšky na čerpacom vrte HGJ-1 v Jasenici JASES Bratislava

Inžinierska geológia

Lednické Rovne – Podstránie – skládka odpadov predbežné zhodnotenie IG pomerov a orientačný IG prieskum PIO KERAMOPROJEKT Trenčín
INA Kysuce – hala vývoja špeciálnych strojov Kysucké Nové Mesto INA Kysuce Kysucké Nové Mesto
Sokoľany – oprava suterénu prevádzkovej budovy ČOV US STEEL Košice
Trenčín – Sihoť V. – bytový dom D, 42 b.j. BYVYSERV Trenčín
Kysucké Nové Mesto – IWK, kotolňa pre VE halu INA Kysuce Kysucké Nové Mesto
Kysucké Nové Mesto – Ľadovňa, IV. etapa výstavby INA Kysuce Kysucké Nové Mesto

Nakladanie s odpadmi

Neografia, a.s. Martin
Stredoslovenská energetika, a.s.
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline
AT, a.s. Žilina
Komad, spol. s.r.o. Krásno nad Kysucou
KLF-ENERGETIKA a.s. Kysucké Nové Mesto
Agba Motor Žilina
LBT spol. s.r.o. Oščadnica
ALTERIA MOTOR, s.r.o. Žilina
cleanex-cleanex, s.r.o. Raková
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline
STREICHER SK, a.s. Žilina
MONTSERVIS, s.r.o. Žilina
MONT IRP, s.r.o. Žilina
FERONA Slovakia, a.s. Žilina
NN Slovakia, s.r.o. Kysucké Nové Mesto
Cola Cola HBC Bratislava
QUAD, s.r.o. Žilina
NOVÝ TOPCAR, s.r.o. Žilina
SPP Distribúcia, a.s. Bratislava
AUTOTIP, spol. s.r.o. Bratislava
CESTNÉ STAVBY ŽILINA, spol. s.r.o.
DAVEX-SK, s.r.o. Žilina
MD Bavaria, s.r.o.

Nakladanie s obalmi

JPlus SK, s.r.o.
SLS-TECHNACO, s.r.o. Žilina
NN-Slovakia,s.r.o. Kysucké Nové Mesto

Medzinárodná spolupráca

Riešenie risk assessmentu v lokalite mesta Žilina v súčinnosti s SAŽP Banská Bystrica a US EPA SAŽP Banská Bystrica
Člen riešiteľského kolektívu projektu NATO „Sanácia opustených povrchových baní“, odbor hydrogeológia a posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súčinnosti s UFZ Centre for Environmental Research Leipzig - Halle NATO
Návrh metodického postupu pre komplexné zhodnotenie zdravotných a environmentálnych rizík z kontaminovanej pôdy v spolupráci s Van Hall Instituut Holandsko a SAŽP Banská Bystrica SAŽP Banská Bystrica
Barlo Plastic – prieskum znečistenia zemín a podzemných vôd pre účely vypracovania environmentálneho auditu firmou Arcadis Darmstadt Arcadis Darmstadt
Stanovenie rozsahu a miery znečistenia zemín a podzemných vôd v areáloch Palma – Bratislava a Šenkvice v spolupráci s URS Netherlands Rijswijk URS Netherlands Rijswijk
Rizikové analýzy pre Slovnaft Bratislava – terminály Horný Hričov, Kľačany, Pozdišovce, Ružomberok v spolupráci s Decosta Umwelttechnologie Decosta Umwelttechnologie

Medzinárodné konferencie

Z. Matiová - Sanácia a definitívna hydraulická ochrana podzemných vôd na lokalite Slovnaft terminál Horný Hričov - prednáška Svetový kongres o odpadoch,
Viedeň, Rakúsko
Z. Matiová - Sanácia starej a vybudovanie novej skládky nebezpečného odpadu - prednáška Šieste medzinárodné sympózium o
skládkach, Cagliari, Sardínia, Taliansko
Z. Matiová – predseda sekcie Sanácia a Risk Assessment Druhá medzinárodná konferencia pre
strednú a východnú Európu o zdraví a životnom prostredí, Bratislava, Slovensko