Vybraní klienti
KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Prečo si vybrať nás ?

  • Naša spoločnosť patrí medzi popredné, uznávané a spoľahlivé firmy s dlhoročnou tradíciou v danej oblasti
  • Disponujeme vysokou odbornou kvalifikáciou, praktickými skúsenosťami a rozsiahlou technologickou základňou
  • Hlavný dôraz kladieme na kvalitu a komplexnosť poskytovaných služieb, k riešeniu problémov pristupujeme inovatívne, kreatívne a flexibilne v súlade s požiadavkami legislatívy a zákazníka
  • Zameriavame sa na implementáciou nových technológií s cieľom zvýšenia kvality poskytovaných služieb za súčasného zníženia časovej náročnosti a finančných nákladov
  • Sme schopní poskytnúť naše služby aj zahraničným spoločnostiam požadujúcim plynulú komunikáciu a písomné vyhodnotenie výsledkov v anglickom, španielskom a ruskom jazyku
  • Našou vizitkou sú desiatky spokojných zákazníkov v podobe veľkých a stredných firiem (aj zahraničných) a stovky spokojných zákazníkov v podobe malých firiem a fyzických osôb