Adresa:
 
Stárkova 26
010 01 Žilina
Telefón: +421 41/ 50 00 596
Fax: +421 41/ 50 00 597
E-mail: hgm@hgm.sk

Životné prostredie a geológia
RNDr. Zdena Matiová
Konateľka

+421/903 640 634

Nakladanie s odpadmi a obalmi
Ing. Juraj Polanský
Konateľ

+421/903 123 640

Hydrogeologické posudky
Ing. Martina Čižmárová

+421/911 597 599

Ekonomický úsek
Marianna Oravcová

+421/903 527 119

Marketing
Mgr. Andrej Fusko

+421/911 507 844