KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk
 • zdroj pitnej alebo úžitkovej vody (studne)
 • vodárnské zdroje
 • stanovenie ochranných pásiem
viac
 • vyhodnotenia hydraulických parametrov
 • stanovenia doporučeného čerpaného množstva zdroja pitnej alebo úžitkovej vody
 • čerpacie a stúpacie skúšky
 • nalievacie skúšky
viac
 • malé ČOV
 • stredné ČOV
 • veľké ČOV
viac
 • vsakovacie bloky
 • vsakovacie drény (trativody)
viac