VYBRANÍ KLIENTI
KONTAKT

HGM-Žilina, s.r.o.

Stárkova 26
010 01 Žilina

tel.: +421/41 50 00 596
fax: +421/41 50 00 597

e-mail: hgm@hgm.sk

Profil spoločnosti

Spoločnosť HGM-Žilina bola založená v roku 2000 na základe zoskupenia vysokokvalifikovaných pracovníkov v oblasti vodného a odpadového hospodárstva s dlhoročnými skúsenosťami uplatnenými v slovenských, ako aj zahraničných projektoch.

Poskytujeme široké spektrum služieb od konzultačných, poradenských až po komplexné dodávateľské služby s dôrazom na kvalitu a spokojnosť zákazníka v oblasti životného prostredia, environmentálnej geológie, hydrogeológie, inžinierskej geológie a nakladania s odpadmi a obalmi.


V súčasnosti je spoločnosť členená na tri strediská :
  • Životné prostredie a environmentálna geológia
  • Geológia
  • Nakladanie s odpadmi a obalmi

Súčasné problémy spojené s ochranou životného prostredia, hydrogeológiou a odpadovým hospodárstvom riešime takým spôsobom, aby sme prispeli k zníženiu negatívnych dôsledkov ľudskej činnosti na životné prostredie a zachovali prírodné zdroje aj pre budúce generácie. Náš zodpovedný prístup pri riešení úloh je odrazom profesionálnej etiky a úcty k človeku a prírode.

Spoločnosť HGM-Žilina má zavedený integrovaný manažérsky systém kvality podľa normy ISO 9001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001.

Dosiahnuté výsledky radia našu spoločnosť medzi popredné, uznávané a spoľahlivé firmy s dlhoročnou tradíciou v danej oblasti. Dôkazom sú desiatky spokojných zákazníkov v podobe veľkých a stredných firiem (aj zahraničných) a stovky v podobe malých firiem a fyzických osôb.